(LU6DK) 73º Aniversario Radio Club Comandante T. Espora

| LU6DK | 73º Aniversario Radio Club Comandante T. Espora

LU1ADX, LU1MHC, LU1MME, LU2XX, LU2XVD, LU4EMA, LU5ES, LU5VGP, LW5ETD, LU6DK, LU6DK/O, LU6EEN, LU6FMD, LU7FW, LU8DAL, LU8DMA,…

(LU6DK / LU3ERU) 41º Convención Anual en Vuelo

| LU6DK / LU3ERU | 41º Convención Anual en Vuelo

LU1DYT/D LU1EHC LU1EHC/D LU2AJP LU2DDG LU2DDG/D LU3ERU LU3ERU/D LU6DK/D LU8DMA/D LU8EOJ LU9DDE LU9DDE/D LW1DRK LW1DRK/D LW5DIT/D…

(LU6DK) 72º Aniversario Radio Club Comandante T. Espora

| LU6DK | 72º Aniversario Radio Club Comandante T. Espora

LU1ADX LU1DNY LU1DYT LU1MME LU1PDS LU1SYL LU1VYL LU2AJP LU2DPJ LU3FCA LU4DTL LU4EMG LU4JVE LU5ES LU5ETK LU5VGP…

(LU6DK) “71 Aniversario Radio Club Comandante T. Espora”

| LU6DK | “71 Aniversario Radio Club Comandante T. Espora”

LU1DNY LU1MHC LU1MME LU1VYL LU2DPJ LU3VAL LU4DTL LU4EMA LU4FFT LU4FM LU4JVE LU5ES LU6DK LU7FW LU8DAL LU8DMA…

(LU6DK) 37º Aniversario Expedición ATLANTIS (1984-2021)

| LU6DK | 37º Aniversario Expedición ATLANTIS (1984-2021)